Er is tijdelijk een aanmeldstop!

Met vriendelijke groet, Rob van Zeggeren

GA verder

DRS. R.M. VAN ZEGGEREN

 psycholoog - psychotherapeut - psychoanalyticus

Welkom op mijn website

vrijgevestigd psychotherapeut in Langedijk

Ik ben aangesloten bij Vicino
(ketenorganisatie van huisartsen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters)

Ervaring

Sinds 1990 ben ik gevestigd als zelfstandig psychotherapeut in Langedijk. Na mijn opleiding als psycholoog(ik ben GZ-psycholoog met een specialistische opleiding tot psychotherapeut) heb ik de specialisatie gevolgd tot psychoanalyticus en daarnaast de specialisatie in de client centered psychotherapie.

psychotherapeut-specialist

Als psychotherapeut-specialist bied ik in mijn praktijk in de eerste plaats specialistische GGZ-zorg aan (S-GGZ). Incidenteel kunt u ook bij mij terecht voor behandelingen in de basis GGZ.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz–vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundigeggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnende Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuutopenbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

kwaliteitsstatuut

Contact

Dorpsstraat 596
1723 HJ Noord-Scharwoude
Email: info@zeggeren.nl

Telefonisch spreekuur

Van 18:30 tot 19:00 op werkdagen
Telefoon: 06-53791695

Met welke klachten kunt u bij mij terecht?

Specialistische GGZ-zorg richt zicht op complexe psychische problematiek die langer dan 6 maanden bestaat en/of terugkerende problematiek. Ook wanneer eerdere behandelingen (vanuit de basis GGZ of door medicatie) onvoldoende resultaat hebben gegeven bent u bij mij welkom.Voor de volgende klachten kunt u bij mij terecht:

N.B. Ik heb op deze manier geprobeerd de probleemgebieden in een overzicht te zetten. Meestal is Uw probleem niet in één hokje te plaatsen; het bestrijkt meerdere gebieden. In de intakegesprekken bespreken we de samenhang, en wat het belangrijkste is, om zo tot een behandelplan te komen.

LID VAN:

VPEP
NVPA
NVP

En aangesloten bij Vicino (ketenorganisatie van huisartsen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters)

behandelplan

Voordat tot een behandeling wordt overgegaan wordt een behandelplan opgesteld. 

intakeprocedure

Hiervoor is het nodig dat in de intakeprocedure er enkele gesprekken plaatsvinden met u waarin de klachten en problemen uitgebreid worden geïnventariseerd en waarin ik een indruk kan krijgen van uw levensgeschiedenis.

Specialistische hulp (S-GGZ)

Specialistische hulp (S-GGZ) is voor klachten die reeds lang bestaan. Deze klachten worden aangestuurd door patronen die reeds in de kindertijd zijn ontstaan en daardoor complex van aard zijn.

vragenlijsten c.q. tests

Om een duidelijk beeld van de problematiek te krijgen zal het soms ook nodig zijn om enkele vragenlijsten c.q. tests bij u af te nemen (naast de eerder genoemde intakegesprekken

tijd van een behandeling

Gezien de complexe problematiek zal een behandeling langere tijd duren. De frequentie van de therapiezittingen (van 45 minuten) zal 1 à 2 keer per week of 1 keer per 14 dagen zijn (afhankelijk van de problematiek).

Het is een vreemde tegenstrijdigheid,
dat je pas kunt veranderen vanaf het moment dat je volledig aanvaardt wie je bent.

 
"Carl Rogers”
Grondlegger van de client-centered therapie

“Met de familie kom je nooit klaar; dat is net als de waterpokken,
die krijg je in je jeugd en je leven lang laat die ziekte haar tekens na.”
 
"Jean-Paul Satre”
Existentiëel filosoof

Het is een vreemde tegenstrijdigheid ,
dat je pas kunt veranderen vanaf het moment dat je volledig aanvaardt wie je bent.

 
"Carl Rogers”
Grondlegger van de client-centered therapie

Kosten en vergoedingen

Psychotherapie valt in principe geheel onder de basisverzekering. Indien uw zorgverzekering met mij een contract heeft afgesloten zijn er geen kosten aan de therapie verbonden, behalve het eigen risico dat wel wordt aangesproken.

behandeltarieven

Contact en wachttijdinformatiE

Voor een afspraak kunt u op werkdagen tussen 18.30 en 19.00 uur bellen naar 0653791695 of u kunt een email sturen naar info@zeggeren.nl. Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u van uw huisarts of medisch specialist een verwijsbrief krijgt waarin staat dat u verwezen wordt voor specialistische GGZ-zorg.Aanmeldingswachttijd is 1 à 2 weken. De behandelingswachttijd is 4 weken.

Waarneming van de praktijk

Wanneer ik niet in de gelegenheid ben om de praktijkwerkzaamheden uit te voeren, door ziekte of wegens vakantie bijvoorbeeld, kunt u in dringende omstandigheden een beroep doen op uw huisarts, of als u dat prettig vindt, mijn collega in Bergen. 

Marianne Koenders, psychotherapeut
Kennemerstraatweg 13
1814GA Alkmaar
Tel. 06-23947584

Funda Okman, psychotherapeut
Orionstraat 21
1622BR Hoorn
Tel. 06-18187016

Zelftests

Hier vindt u informatie over psychische klachten en hoe u er zelf (op het internet) al mee aan de slag kunt.

Klachten en geschillen

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden.

Download bewijs van aansluiting ZZP-er in de zorg.

Praktijk voor psychotherapie
drs. R.M. van Zeggeren
psycholoog-psychotherapeut-psychoanalyticus

Dorpsstraat 596  -  1723 HJ Noord-Scharwoude

Tel. 0653791695  -  E-mail: info@zeggeren.nl

BIG geregistreerd als psychotherapeut nr. 79025889216  -  BIG geregistreerd als GZ-psycholoog nr. 59025889225  -  AGB-code praktijk 94004106  -  AGB-code zorgverlener 94004643  -  Kamer van Koophandel nr. 37151775  -  Bankrelatie: ABN AMRO. Rek.nr. NL79ABNA0241510902

Bedankt, het formulier is bij ons aangekomen!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(