kosten

 psycholoog-psychotherapeut-psychoanalyticus.

Klik hieR

WAT KOST DE BEHANDELING?

Sinds 1 januari 2008 wordt psychotherapie vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit het basispakket. De wijze van vergoeding verloopt niet meer per sessie, maar per gehele behandeling. Deze constructie wordt een Diagnose Behandel Combinatie genoemd, de zogenaamde DBC. De tarieven voor de verschillende DBC’s worden ieder jaar vastgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan het einde van de behandeling ontvangt uw zorgverzekeraar de DBC-nota. De hoogte hiervan hangt af van de aard van het probleem en de duur van de behandeling. Bij behandelingen die langer duren dan een jaar, wordt standaard na 365 dagen een nota verstuurd.

Voor u is het van belang of ik als psychotherapeut een overeenkomst heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. Voor 2022 heb ik met vrijwel alle verzekeraars een contract gesloten. U krijgt daardoor 100% van de therapie vergoed. Wel verrekent de zorgverzekeraar de therapie met uw eigen risico, over het jaar waarin deze is gestart.

Eigen risico.

Het wettelijk eigen risico voor 2022 is naar 385 euro. 

Annuleren - Verzuim

Niet-nagekomen afspraken die niet 24 uur tevoren zijn geannuleerd, kunnen niet meer bij de verzekering worden gedeclareerd. Ik hanteer een tarief voor verzuimde afspraken van 100 euro.

Niet verzekerde zorg.

Voor een aantal klachten en behandelvormen is de vergoeding geschrapt; dit geldt onder meer voor overspannenheid, burnout, relatieproblemen, en relatietherapie. Tijdens het kennismakingsgesprek kan ik u hierover meer duidelijkheid en informatie verschaffen. Als u besluit om de behandeling te starten, zal dit op eigen kosten zijn. Het tarief dat ik hiervoor hanteer is 100 euro per gesprek.

terug naar de homepagina

Praktijk voor psychotherapie drs. R.M. van Zeggeren psycholoog-psychotherapeut-psychoanalyticus

Dorpsstraat 596  -  1723 HJ Noord-Scharwoude

Tel. 06-53791695  -  E-mail: info@zeggeren.nl

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(